100تومان

توضیحات تکمیلی

پشتیبانی شبانه روزی به دانش آموز

ندارد

رفع اشکال و تحلیل آزمون

دارد

برنامه ریزی درسی(ماهانه)

۱ ماه

تعداد جلسات مشاوره درسی در ماه

۴ جلسه

مشاوره انگیزشی

ندارد

مشاوره تغذیه

ندارد

آزمون آنلاین

ندارد

ارتباط با والدین

دارد

ترسیم گزارش پیشرفت کار

دارد

دریافت گزارش کار مرتب از دانش آموز

دارد

نمونه سوالات امتحانی

ندارد

مشاوره با مشاور ارشد

ندارد

عنوان پکیج

متوسط